3 Maruti Car Service Center(s) in Belgaum

Santesha Motors

Mujawar Compound, Nehru Nagar, Shanti Motors,Karnataka, Belgaum-590008

 CALL US

0831 - 474944/476161

 EMAIL US

shantesha_service@rediffmail.com

Shantesha Motors

Nh 48,indal Road, Vaibhav Nagar, Besides Vithalai Devi Temple,Karnataka, Belgaum-590010

 CALL US

0806 - 2470871

 EMAIL US

santishamotors@rediffmail.com

Shantesha Motors

8, Havlock Road, Survey No. 251/51, Camp Belgaum, Friends Corner,Karnataka, Belgaum-590001

 CALL US

0831 - 2470871

 EMAIL US

shanteshamotors_camp@rediffmail.com