5 Hyundai Car Service Center(s) in Kanpur

Khanna Hyundai

122/735, Chain Factory Campound, H No. 3 Shastri Nagar, Near Khanna Cloth House,Uttar Pradesh, Kanpur-208001

 CALL US

8948222248 991862355

0512 - 2220061,2242382/2212686,2231366

 EMAIL US

khannakn@gmail.com

alok15mishra@gmail.com

crm.khannahyundai@gmail.com

Khanna Hyundai

16/ 12-a, Civil Lines, Near Sharma Hospital,Uttar Pradesh, Kanpur-208001

 CALL US

9918801083,991880105

0512 - 2304990

 EMAIL US

khannamotorscivillines@rediffmail.com

Tirupati Hyundai

111-t, Industrial Area ,fazalganj, Near Hanuman Mandir,Uttar Pradesh, Kanpur-208003

 CALL US

9935532301

0512 - 2237935/2240166

 EMAIL US

tslhyundai@rediffmail.com

Tirupati Hyundai

84/105, Gt Road, Hamirpur Road, Near Overhead Water Tank,Uttar Pradesh, Kanpur-208003

 CALL US

9936746464

0512 - 2520002,2520090

 EMAIL US

tslworkshop@rediffmail.com

tslworkshop2@gmail.com

tslworkshopcrm@gmail.com

Khanna Hyundai

B-16-B, Panki, Industrial Area,Uttar Pradesh, Kanpur-208001

 CALL US

9918801080,9839029188

 EMAIL US

n3201customercare@gmail.com