3 Hyundai Car Service Center(s) in Bhubaneswar

Utkal Hyundai

517, N.h-5, Pahal, Near Odisha Gramya Bank,Orissa, Bhubaneswar-752101

 CALL US

9433706882

067 - 43001111/43001112,4300111

 EMAIL US

utkalhyundai@utkalautomobiles.com

hyundai.gmservice@utkalautomobiles.com

Utkal Hyundai

Plot no. 4706 / 5851, Gajapati Nagar,Orissa, Bhubaneswar-751006

 CALL US

9437114181

6742301554 -

 EMAIL US

servicemanager.gajapati@utkalautomobiles.com

Sai Krupa Motors

Khandagiri Square, NH - 5,Orissa, Bhubaneswar-751010

 CALL US

9338090533,9338790909

 EMAIL US

saikrupahyundaiservice@gmail.com